• תחנת מידע
  • 25/05/2018 10:02

לשחזור או קבלת הסיסמה החדשה - המרכז האקדמי כרמל

נא להקיש מספר ת"ז
מספר תעודת זהות יש להקליד כולל ספרת ביקורת
פרט אימות - תאריך לידה
פרט אימות - מספר טלפון
יש לרשום כולל מקף


  • הסיסמה תישלח לכתובת הדוא"ל הרשמית שמסרת וכפי שרשומה ברישומי המרכז האקדמי כרמל.
  • להחלפת המייל עליך לפנות למזכירות מנהל תלמידים.